Prijava u Addiko EBank i
Addiko Business EBank

EN

Addiko EBank i Addiko Business EBank
stranicama možete pristupiti
kao ovlašteni korisnik.


Građani
19990 / iz inostranstva, +382 20 408 600

Pravna lica
19990 / iz inostranstva, +382 20 408 600

Addiko Bank AD Podgorica
Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica, Crna Gora
info.me@addiko.com